Varför ska jag inte baka på repade silikonmattor?

7

Min Silpat-bakmatta kom med mycket tydliga instruktioner för att kasta ut mattan så snart den blev repad. Det har nu några mycket lätta ytor som inte har trängt igenom det första materialskiktet.

Vad är orsaken till att det är osäkert (eller annars inte önskvärt) att använda repade silikonbakningsmattor? Varierar detta mellan olika typer av köksartiklar i silikon?

    
uppsättning Anthm 06.01.2014 20:15

1 svar

8
Silpater och Exopats har en glasfiber (regionalt kallad glasfiber eller glasull, men inte godisfloss) inbäddad i dem för styrka.

Varningen om att inte använda dem när den är repad är att glasfiber inte gör någonting bra för en person när den tas och en skrapa kan utsätta den.

Vissa typer av kiselbaserade köksredskap har inte glasfiberförstärkning, och har sålunda inte samma problem. Dessa är oftast de flexibla bakrätterna eller muffinkopparna, men du bör läsa etikettinformationen för den produkt du har.

    
svaret ges 06.01.2014 20:20