Can ett flygplan vridas utan roderingång?

10

Är det möjligt för piloter att göra en höger eller vänster sväng, med bara pilarna och utan roderingång i alla flygplan? Om inte varför så, av vilken anledning?

    
uppsättning securitydude5 17.12.2017 10:56

5 svar

11

Det beror på vinge och höjdkoefficientens aspektförhållande. Korta, stubbiga vingar med låg angreppsvinkel skapar inte mycket negativ yaw med aileron-inmatning, särskilt när aileronsna har differentierad länk (mer avböjning på baksidans sida och mindre på motsatt sida). Differentiell växling är också fördelaktig för att minska klyftkrafterna, så många små flygplan med manuella kontroller använder den. Därför är det möjligt att vrida med ailerons ensam med låga bildförhållande vingar.

Flygvingar har aspektförhållanden mellan 7 och 11 , så här är det till hjälp att minska höjningskoefficienten genom att flyga snabbt och lägre än vid högsta kryssningshöjd om du vill vrida med vridarna ensam. Om du tillåter roderrörelser men bara vill att piloten vilar sina fötter på golvet: Nästan alla jets har yaw-dämpare , det är en anordning som automatiskt avböjer roret så att det blir minimerat. Därför kan flygplan flyga med fötterna från pedalerna och fortfarande pilar och roder kommer att hålla planet i en samordnad tur .

Med glidflygplan och deras höga aspektförhållande vingar, kommer dock att använda endast ailerons mestadels att flyga, särskilt vid låg hastighet när lyftkoefficienten är hög. Vingen har också hög rulldämpning från dess höga bildförhållande och låg flyghöjd , så rullvinkeln uppnåelig före yaw blir dominerande är liten. Galenskapet skapar nu ett eget rullande ögonblick på grund av dihedral effekt av vingen. Tyvärr motverkar denna effekt den avsedda rullande rörelsen och förhindrar att flygplanet vrider sig med enbart vapen. Om negativa yaw är tillräckligt stor, kommer flygplanet inte ens att rulla, men kommer bara att göra med aileron-ingången. Vissa glidflygplaner tillämpar även korskontroll vid inmatning av en termisk för att maximera rullande hastighet (roder in i sväng och vinkel mot att provocera mer yaw och låt dihedral effekten rulla glidbanan).

Om du befinner dig i en högpresterande glider med ett fastnat ror, snabba upp för att flyga varv med ailerons (och hiss) bara. Den lägre höjningskoefficienten kommer att minska negativ yaw så att riktningen endast kan styras med ailerons och hiss.

    
svaret ges 17.12.2017 11:48
10

För de flesta flygplan är det. Avböjning av ailerons resulterar endast i negativa yaw: aileronböjningen nedåt har högre drag än den som avböjer uppåt, och näsan vänder sig bort från den riktning piloten vill inflyta.

Bildkälla

Den relativa storleken på denna effekt beror på vinge och lufthastighet: knappast märkbar i jetfighters, störande i glidflygplan.

    
svaret ges 17.12.2017 11:43
2

I stridsimulatorer använde jag nästan aldrig rovet: jag rullade precis till nästan 90 ° och applicerade sedan hissarna ...

IRL Jag försökte detta med glidflygplan (vi fick till och med lära sig att flyga om någon av de tre kontrollerna var vilse - hissar är värsta, en av de andra två som du kan klara av utan mycket lättare). Du kan vända med glidbanor riktigt bra genom att bara använda vevarna och kompensera med hissarna för att inte släppa din näsa för mycket (och om du rullar, arbetar dina hissar delvis som roder). Inte tillräckligt bra för att göra termaler med stor effektivitet, men tillräckligt bra för att komma hem och land.

    
svaret ges 18.12.2017 08:24
0

Jag kom precis över din fråga av misstag när det gäller att vrida ett flygplan med hjälp av roder.

Det enkla svaret är JA.

Du leder ALDRIG en sväng med Rudder. Det är en kombination av Aileron att leda in i en bank (vänster eller höger). Baktrycket appliceras sedan på oket / pinnen för att bibehålla höjden. Anledning, ytterligare drag som uppstått resulterade i förlust av lift. Backtrycket ger denna extra hiss som krävs för att hålla höjden.

Rorens del är allt detta är att balansera vändningen. Detta innebär att flygplan "slip" eller "skid" under en tur. Slå in i riktning mot mitten av svängen eller gå utåt utan att behålla en fast radie vrid in otherwords.

Kulan på svängkoordinatorn bör centreras under svängen. Så om bollen går till vänster "håll då på bollen" = vänster roder för att balansera och samordna din tur.

Allt detta är en mycket smidig samordnad rörelse i praktiken.

Om jag kan, gå bara ett steg längre angående Adverse Yaw.

Jag ser också några kommentarer om ämnet. Negativ yaw är ett av dessa "Främmande men sanna" problem.

För det första, om du skulle försiktigt böja roret (åtgärden) på båda sidor av centrumet i normalt kontrollerat flyg, kommer två saker att hända:

 • Det kommer att ge en rörelse om den vertikala axeln. Detta är Yaw. Den primära effekten av roder.

 • Massor av stönande och stönande från flygplanet som om du vill säga, Hej, vad gör du med mig? .. skälet till att flygplanet slås ut ur balans.

 • Rödets sekundära effekt är att rulla. Om du förlänger rötets avfrostning, följde flygplanet initialt snabbt genom en rullande rörelse om längdaxeln. Farlig om den upprätthålls .. spiraldyk följer ..

  Nu, huvuddelen. Den negativa biten.

  När en vridning initieras med hjälp av aileron för att leda in i vändningen, går den uppåtgående vridningen in i ett reducerat tryckområde. Kom ihåg relativt lågt tryck på vingeens övre yta. Medan den nedåtgående aileronen går in i relativt högre tryckområde.

  Till exempel: Vänster sväng.

  Vänster aileron böjs uppåt och höger aileron rör sig nedåt. Som ackordlinjen på vänster vinge ändras i en uppåtriktad riktning (Chordlinjen går från framkanten direkt till vingeens bakkant eller en kontrollyta.), Vilket effektivt minskar hissen på den vingen. Det motsatta händer på högerkanten. Hissen ökar. Resultat som en vänstra bank borde uppstå.

  Men oj. en överraskning väntar oss, vi startade en vänster vändning med Aileron men vi får ursprungligen en RIGHT YAW-effekt ... precis som om vi tillämpade Right Rudder. Så nu, efter att ha klivit huvudet på ett tag, kan vi se vad som hände där ....

  Kort sagt, när hissen ändras på vingens yttre delar, så gör också det därtill hörande draget. Känd som Induced Drag. En biprodukt av lift.

  Så den nedåtgående vänstra vingen, har minskat hissen och reducerat drag genom association Högervingen har ökat hissen och ökat inducerat drag.

  Netto resultat dra på vänster sida - Minskad. Höger sida ökade, så det verkar som en "bromseffekt" på höger sida och löst på vänster sida. Producerar en Yaw till RIGHT initialt.

  Lösning: I flygplan är nu vinkelrörelsen av vagnarna anordnad så att den uppåtgående vagnen går längre upp än den nedåtgående. Till exempel full uppböjning säga 50 grader, Full Down-rörelse 25 grader och proportionell däremellan.

  Detta begränsar effekten av negativ påverkan på grund av uppåtgående aileron som reser längre in i det lägre trycket och på samma sätt går nedåtgående nedåt mindre i högre tryckområde, eftersom ackordlinjen ändras differensiellt. Detta system är känt som Differential Ailerons.

  En ytterligare utveckling på detta var Frise Differential Aileron, som tillåter toppsidans främre kant av aileronen att skjuta ut i luftflödet på den nedåtgående aileronen, vilket skapar en Parasit Drag på den sidan för att motverka de inducerade inducerade dra på den andra vingen. Kombinerat det kallas Frise Differential Aileron.

  Du kanske behöver läsa det sista stycket igen, men öre kommer snart att släppa för dig.

      
  svaret ges 18.12.2017 11:19
  -1

  Naturligtvis! Varken rovet, inte vredarna, sätter i själva verket flygplanet. Det är LIFT som vänder flygplanet. Det "svänger" flygplanet i den riktning som lyftvektorn (vinkelrätt mot vingarna) pekas in. För att vända dig, måste du peka på lyftvektorn i den riktning du vill vända (rulla in i en bank) och applicera lite lift (dra tillbaka på pinnen / oket).

  För att växla upp (öka tonhöjdsinställningen) lämna planet i noll bankvinkel och dra på oket. För att svänga vänster, placera flygplanet i en vänstra stranden och dra på oket, etc.

  För att rulla in i en bank på ett samordnat sätt behöver du i allmänhet både ailerons och roder, men om du inte är picky om att vara okoordinerad kan du rulla in i en bank med endera.

      
  svaret ges 18.12.2017 03:50