Varför hjälper kyld utrustning när man piskar grädde?

9

Varför a gör en kylande mixerskål hjälp när du gör vispad grädde? Har det någon effekt på hur länge grädden hålls piskad?

    
uppsättning KatieK 02.06.2011 19:27

1 svar

13

Grunderna gör i grunden bättre när det är kallt. Om kräm lagras varmt, skulle rådet vara att kyla grädden. Eftersom det redan är kallt, är rådet att kyla utrustningen (eftersom varm utrustning ökar kremets temperatur).

Mild vetenskap: Temperaturen påverkar storleken på de bubblor som bildar, hur fett klamrar sig själv, piskningstid och överskridande (luftcellsstruktur / luftfasvolym). Med andra ord hur lätt och fluffigt det kommer att bli och hur länge det är troligt att det blir så.

Varning, kraftig vetenskap från Påverkan av piskningstemperatur på piskningsegenskaperna och reologiska egenskaper hos vispad grädde :

The effects of whipping temperature (5 to 15°C) on the whipping (whipping time and overrun) and rheological properties of whipped cream were studied. Fat globule aggregation (aggregation ratio of fat globules and serum viscosity) and air bubble factors (overrun, diameter, and surface area) were measured to investigate the mechanism of whipping. Whipping time, overrun, and bubble diameters decreased with increasing temperature, with the exception of bubble size at 15°C. The aggregation ratio of fat globules tended to increase with increasing temperature. Changes in hardness and bubble size during storage were relatively small at higher temperatures (12.5 and 15°C). Changes in overrun during storage were relatively small in the middle temperature range (7.5 to 12.5°C). From the results, the temperature range of 7.5 to 12.5°C is recommended for making whipped creams with a good texture, and a specific temperature should be decided when taking into account the preferred overrun. The correlation between the whipped cream strain hardness and serum viscosity was high (R2=0.906) and persisted throughout the temperature range tested (5 to 15°C). A similar result was obtained at a different whipping speed (140rpm). The multiple regression analysis in the range of 5 to 12.5°C indicated a high correlation (R2=0.946) in which a dependent variable was the storage modulus of whipped cream and independent variables were bubble surface area and serum viscosity. Therefore, fat aggregation and air bubble properties are important factors in the development of cream hardness. The results of this study suggest that whipping temperature influences fat globule aggregation and the properties of air bubbles in whipped cream, which alters its rheological properties.

    
svaret ges 02.06.2011 19:48