How byter jag ett uttaget till ett halvt hett uttag?

3

Jag försöker byta uttaget till ett halvt hett uttag. Om du kan se bilden, har uttaget för närvarande bara en vit, svart och jordledare som kommer till den.

Växeln är på andra sidan väggen och det skulle vara extremt svårt och ful att köra en annan tråd till den. (inget kryp eller vindsutrymme). Så min fråga är, kan jag ändra det aktuella uttaget / ledningsnätet i uttaget för att göra det halvt varmt? Min förståelse är att avlägsnande av mässingskopplingen bara gör hälften död.

    
uppsättning Nathan 17.07.2014 16:56

2 svar

9

Nej. Det är inte möjligt att göra vad du vill, utan att köra ytterligare ledningar.

    
svaret ges 17.07.2014 17:03
3

Som @ Tester101 sa kan du inte göra det bara med ledningar om du inte kör nya kablar.

Om du var villig att permanent ta bort strömbrytaren (gör uttaget till en varm krets), kan du sedan installera ett uttag med ett avstängt uttag och ett avstängt uttag styrt via bärarströmmen (X10) eller radioprotokoll, montera sedan en controller modul där du ville ha omkopplaren. Inte billigt, men kan vara billigare än arbetet med att köra fler ledningar. Naturligtvis skulle du också behöva installera samma typ av fjärrstyrd växling för allt annat som byter kontroller. Titta på "hemautomatisering" kataloger för att hitta rätt hårdvara.

    
svaret ges 17.07.2014 17:11