Varför har löjtnant Torres och löjtnant Carey olika pips?

18

Jag går igenom och tittar på Voyager igen, jag märker en skillnad i pips för officerarna i liknande led. Torres och Carey är till exempel båda löjtnantar, men de har olika pips. Först trodde jag det berodde på att Torres var chefingenjör. Men hon hade de olika pipsna före den kampanjen.

Torres:

Carey:

Det märks också att Chakotay har en annan insignia än den vanliga kommandörspipen:

    
uppsättning PiousVenom 28.11.2013 06:01

2 svar

38

Chakotay, Torres och resten av Voyager s Maquis-befolkning hölls preliminära rangerna (som de alternativa pipparna betecknar) medan de tjänstgjorde på Voyager , eftersom de inte var egentliga Starfleet officerare när de gick ombord på skeppet och Janeway (tydligen) inte hade befogenhet att göra dem fulla officerare.

    
svaret ges 28.11.2013 06:19
1

Paris hade varit en del av Maquis men blev inte ansedd välkommen längre efter att han fångats och tjänstgjorde tid i Federation Penal Colony i Nya Zeeland. The Maquis under Chakotays befäl på Val Jean fick tillstånd att bära sina rangbeteckningar till stor del för deras orsak.

    
svaret ges 12.02.2014 00:19