Could en quadcopter flyga om propellrarna var inneslutna i cylindriska rör?

3

Bild en vanlig quadcopter, med vanliga gamla propellervakter, som i allmänhet bara är cirklar runt propellrarna. Ta nu propellervakterna och sträck dem så att de är cylindrar som omger det omedelbara snittet av propellblad, liksom ett avstånd ovanför / under dem.

Nu är jag ganska säker på att det skulle kunna gå upp / ner. Men skulle det kunna vända sig? Jag vet att det är en relativt vag fråga, men efter att ha tänkt på det under en tid, har jag ingen aning om. Jag kan bara ändra propellervakterna på min billiga lilla drone för att se om detta fungerar.

    
uppsättning Shane Duffy 28.11.2018 22:43

1 svar

5

Ja. Det skulle kunna vända. Av dina 4 propellrar, 2 snurrar medurs och 2 snurrar moturs. Momenterna avbryts. För att få det att snurra, kör du 2 medurs skruvar lite snabbare och den andra 2 lite långsammare. Nu avbryter vridmomenterna inte ut och quadcopteren snurrar. Detta ändras inte om du har en kanalfläkt mot en propellern

    
svaret ges 28.11.2018 23:32