Har någon som innehar en EASA PPL (A) tillåtet att driva ett "november" -registrerat flygplan i Europa?

13

Är någon som har en befintlig EASA PPL (A) tillåtet att driva ett FAA-registreringsflygplan i november? Självklart talar jag om en typ av flygplan och av drift som han eller hon skulle få göra med ett tyskt registrerat flygplan.

    
uppsättning Falk 16.01.2014 23:09

2 svar

9

Detta regleras av FAA i FAR 61.3 och lokala regler som är specifika för varje land

(a) Required pilot certificate for operating a civil aircraft of the United States. No person may serve as a required pilot flight crewmember of a civil aircraft of the United States, unless that person:

(1) Has in the person's physical possession or readily accessible in the aircraft when exercising the privileges of that pilot certificate or authorization—

(i) A pilot certificate issued under this part and in accordance with § 61.19; (ii) A special purpose pilot authorization issued under § 61.77;

(iii) A temporary certificate issued under § 61.17;

(iv) A document conveying temporary authority to exercise certificate privileges issued by the Airmen Certification Branch under § 61.29(e); or

(v) When operating an aircraft within a foreign country, a pilot license issued by that country may be used.

För att driva ett USA-registrerat flygplan behöver du antingen en FAA-licens eller ett flyglicens utfärdat av det land där flygplanet drivs in. Detta innebär också att du inte får flyga till ett annat land, om du inte har en licens utfärdad av det landet. Även om enskilda länder tillåter att utländska registrerade flygplan drivs av en licensinnehavare i ett annat land (icke-FAA), skulle det fortfarande vara ett brott mot FAR 61.3.

Bottom line: Om du vill flyga ett N-registrerat flygplan utan ett FAA-pilotkort i Europa behöver du en pilotlicens utfärdad av varje land du flyger till. Om du till exempel planerar en resa från Nederländerna till Portugal behöver du 5 olika EASA PPL-licenser utfärdade av Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien och Portugal.

    
svaret ges 16.01.2014 23:43
0

När det gäller EASA-förordning 216/2008 och 1178/2011 (EU). Sedan 8 april 2015 kräver EU-lagarna även piloter som bor i Europa och flyger ett utländskt registrerat flygplan (till exempel ett N-registrerat flygplan) att de också måste ha EASA-licensen. Det kommer att skjutas upp denna förordning med ett år, det vill säga fram till den 8 april 2016, som EU avser att offentliggöra under de närmaste veckorna. Fram till 2016 kommer det att finnas ett bilateralt avtal mellan EU och USA, som ger ett enkelt ömsesidigt erkännande av licenser, fristående licenser. Det gör det mycket lättare att få en FAA fristående licens.

    
svaret ges 11.04.2015 04:09