Är det lagligt att flyga utan radio i Tyskland?

5

De flesta människor i flygvärlden vet att det är lagligt att flyga en Super Cub utan en radio i USA. Är det lagligt i andra delar av världen, speciellt Tyskland?

Jag snubblade över den här sektionen i en kopia av den tyska AIP VFR:

391.133

betyder det att det är olagligt i Tyskland? Eller är delen "utrustad med en VHF-transceiver som täcker åtminstone de frekvenser ... som krävs för den planerade flygningen" ett smutthål som betyder att du kan gå så länge du inte korsar in i några områden där radio behövs? (vilket således ger 3.(3) överflödigt)

Jag förstår att så länge du förblir i klass E och G luftrum, behöver jag inte faktiskt prata med någon, skulle jag fortfarande vara juridiskt skyldig att bära en radio?

Ignorera övriga luftrumsklasser för nu, eftersom C har obligatorisk radiokommunikation och F har egna reglervärden i Tyskland, och ingen A eller B används alls (klass F håller på att avbrytas och ersättas med klass G och en radio obligatorisk zon i enlighet med EU-förordning 923/2012 "SERA")

    
uppsättning falstro 01.07.2014 10:27

1 svar

2

I punkt 3 står det klart att det enda undantaget från kravet att ha en radionuppsättning är när du inte lämnar flygfältets omedelbara närhet och då endast när det inte finns någon ATC-täckning.
Det innebär att du kan flyga några kretsar i låg höjd över ett litet fält, men även då skulle många av dem vara nära nog till en större flygplats som har ATC-täckning att de skulle vara täckta av ATC-systemets flygplats snarare än att ha sina egen.
Det enda "smutthålet" skulle vara om du kunde övertyga myndigheterna om att ditt flyg inte var planerat, lycka till med det.
Effektivt skulle det troligtvis innebära att du måste bevisa för dem att du gick till flygfältet utan att vilja flyga, hoppade bara in i ett flygplan, tog av och började zooma runt himlen. Något som är så långt där ute kommer ingen att köpa det.

    
svaret ges 01.07.2014 11:11