Vilken idé var det dubbla meningsfingerräkningen i JFK?

8

I JFK möter Kevin Costner hemlighet med Donald Sutherland i en park i Washington DC. Donald diskuterar delar av mordet konspiration. Mot slutet av scenen räknar han med 3 poäng på sina fingrar:

"1 - Varför blev Kennedy dödad?" Detta är tummen upp symbolen, ibland används för att kommunicera "Allt är klart, fortsätt med vår plan".

"2 - Vem gynnades?" Hans tumme och fingerfinger utvidgas, som en pistol, som symboliserar (för mig) själva mordet.

"3 - Vem har befogenhet att täcka upp det?" Hans sista tre fingrar utökas och lämnar sitt pekfinger och tummen (delvis dold) i form av en "OK" -symbol som indikerar framgång med planen.

Dethärfannsursprungligenminuppmärksamheteftersomfolkbrukarräknasiffrormedsinafingrarmycketannorlundaändetta.Efterattjagfunderatpåscenenssammanhangblevdensymboliskameningenklar.Nublinkarjagavdessagestervarjegångjagtittarpådethär.

Minfrågaär:

  • Vardetimanuset?
  • GjordeDonaldSutherlanddet?EllerkomregissörenOliverStonemeddet?

Dukansedenspändascenennedan.Degesterjagpratarombörjarvid4-minutersmärket.

                             
    
uppsättning BrettFromLA 03.05.2017 00:28

0 svar