Formal skyldighetsbrev eller familjemedlem?

1

Jag ansöker om en Schengenvisum från USA med Tyskland. Min släkting är en student i Tyskland och inte heller en tysk.

Jag undrade om jag skulle berätta för honom att skriva ett inbjudningsbrev eller ska jag göra ett formellt förpliktelsebrev? Jag vet också inte hur man skriver en formell skyldighet. Är det något jag kan få på konsulatet eller ska jag göra det före intervjun?

Här är kraven:

  • Nyligt informellt undertecknat inbjudningsbrev, passkopia och fotokopi av uppehållstillstånd, om det är tillämpligt från värd i Tyskland ELLER en formell förpliktelsebrev (Verpflichtungserklärung), som är notiserad av en utlännings myndighet i Tyskland och en kopia.
uppsättning Nickool 26.02.2018 23:43

1 svar

0

I Tyskland kallas denna formella skyldighet en Verpflichtungserklärung och det är ett löfte att ersätta staten för varje kostnad om du ska överstiga. Det måste lämnas in till kommunen, och de kommer att kontrollera om din släkting har möjlighet att betala för dig. De kan också kräva en insättning om betalningsförmågan är ifråga, men ansvaret skulle inte vara begränsat till den insättningen.

En sådan skyldighet kan lämnas in av en person eller ett företag. Medborgarskap är inte frågan, det beror på förmågan att betala. Den person som ger Verpflichtungserklärung måste i allmänhet kunna betala ett lägsta försörjningsbehov för sig själv, sina andra försörjare och skyldiga mottagare. Det exakta beloppet varierar från plats till plats för att redovisa levnadskostnader.

    
svaret ges 27.02.2018 07:30