Varför har hemversionerna av de senaste Star Wars-filmerna varit i mars? [duplicera]

4

Jag har märkt att med Star Wars (minst de senaste) filmerna släpps ut på biografer i december och då kommer hemfrisättningen ut i mars.

Jag får de inriktas på december för bioutgivningen på grund av julhelgen, men finns det anledning till att hemfrisättningen tycks falla i mars? Jag kommer inte ihåg något slags semester för mars.

    
uppsättning Memor-X 08.03.2018 11:59

1 svar

9

Det är inte exklusivt för Star Wars-franchisen, men i helhet har DVD / Blu-ray-utgåvorna förkortats för att släppa nästan 3-4 månader efter filmerna slå på teatrarna. Baserat på Forbes artikel:

It took more than 10 years for the DVD release window to shrink by half to where it is now, yet it only took 3 years for the digital download window to shrink by almost two thirds (see graph).

Såledesärdetoptimaladvd-utgivningsdatumetidetaktuellascenariot3-4månader,meddendigitalautgåvansombörjartidigtidentredjemånaden.Såledesbaseratpådenantagandet,medtankepåTheLastJedisomsläpptesdenDecember15ochDVD-utgåvanärplaneradpå 27 mars passar gapet på 3-4 månader ...

    
svaret ges 08.03.2018 12:14