Aside från Quick Learner finns det andra kvaliteter som bara påverkar effekterna efter karaktärsskapande?

2

Som kan ses här: När / hur fungerar Quick Learner merit? Den snabba upplärningens positiva kvalitet träder i kraft först efter karaktärsskapande. Finns det några andra egenskaper för vilka detta är fallet? ELLER är detta den enda? (Med effekt menar jag att de har effekter på kostnaderna .... men inte på teckningsskapande kostnader men endast för kostnader efteråt).

    
uppsättning Thomas E. 20.08.2015 09:33

2 svar

1

Det närmaste resultatet jag kan hitta är Old Soul eftersom det bara påverkar outbildade färdigheter, som bara kommer efter karaktärsskapande. Även om du började oskola och lära dig det, förlorar du Kvalitets bonus så saker efter att skapelsen ändrar hur den fungerar istället för att vara statisk i hela (IE -3 på Roll-Type-X, även om du har en +10)

    
svaret ges 03.09.2015 02:47
1

Alla fördelar som jag har hittat (med undantag för Cloistered och Bilingual (Båda från "One of the Living", s 16)) träder i kraft efter karaktärsskapande, modifiering av dina rullar, hur DM presenterar information eller vilka alternativ är tillgänglig för dig.

    
svaret ges 27.08.2015 19:39