Vilken typ av skada handlar Crushing Hand?

4

Hade en diskussion om Force Evocation vid bordet idag, och vi snubblat över stavningen < em> Krossande hand .
Stavningen handlar om skador, men typen är inte specificerad i stavningsbeskrivningen.

A crushing hand deals 2d6+12 points of damage on each successful grapple check against an opponent.

Vi förklarar att det är rimligt att anta att detta handlar om kraftskador, men eftersom det här är en del av ett grip, är det tolkningen att detta också är enbart vanlig vapenskada (och antar förmodligen som bludgeoning).

Har någon ytterligare insikt, eller känner till några avgöranden, som anger vilken typ av skada det handlar om?

    
uppsättning royalmurder 13.08.2017 05:27

1 svar

3

Om skadan inte anges, skulle det vara otypad skada. James Jacobs erkänner att vissa stavningar och effekter är avsedda att göra otypad skada i denna tråd på Paizo

Spells and effects that do untyped damage are pretty rare in Pathfinder, since these spells are quite powerful since their damage can't be stopped by any form of immunity, resistance, or damage reduction.

    
svaret ges 13.08.2017 06:10