Hvad är denna tråd fastspänd mellan mina kall- och varmvattenrör?

6

Vad är den här typen av svart "wire" -typ klämd mellan mitt kalla och hett vattenrör? Vad är dess syfte?

    
uppsättning KoKo 18.09.2017 01:38

1 svar

4

Det är en jordkabel. Det fyller marken mellan heta och kalla vattenledningarna.

Markbanan genom vattenvärmaren är kanske inte komplett. Denna kabel ser till att det finns en markbana mellan heta och kalla vattenledningar.

    
svaret ges 18.09.2017 01:53