Can ett tecken med Extra Attack ersätta flera attacker med Grapple-specialattacker, som en del av samma Attack-åtgärd?

26

When you want to grab a creature or wrestle with it, you can use the Attack action to make a special melee attack, a grapple. If you're able to make multiple attacks with the Attack action, this attack replaces one of them.

Betecknar detta ett tecken med funktionen Extra Attack kan ersätta båda attackerna enligt Attack-åtgärden med gripor eller kan bara ersätta en av dem?

    
uppsättning Zso 05.04.2017 14:54

1 svar

31

Den citerade delen hänvisar till det faktum att ett gripningsförsök använder endast en attack och inte en hel Attack Action.

Således kan flera försök att gripa göras i en tur om du har Extra Attacks.

Detta är också som stöds av Jeremy Crawford, som säger:

If you take the Attack action and have multiple attacks, you can replace any of them with a grapple/shove.

(Tack vare Doval, som hittade denna tweet.)

    
svaret ges 05.04.2017 14:58