Varför gör en liten höjd på vingarna i ett pappersplan det längre? [stängd]

-1

Se bilder av flera av de bästa pappersplanen. Observera att deras vingar är något förhöjda, än ett normalt pappersplan. Det är bara vad som händer med mig, en liten höjd på vingarna på ett pappersplan gör att det går fortare och längre. Varför händer detta?

    
uppsättning anshabhi 20.07.2015 13:31

1 svar

3

De flesta pappersplan är näsa tunga och av mycket bra skäl. Grundläggande aerodynamik berättar att tyngdpunkten ligger framför hissens mitt, vilket gör att något plan (papper eller inte) är mer longitudinellt stabilt.

Avvägningen är att denna konfiguration tenderar att orsaka en nosedive. Den bakre höjden motverkar detta.

Observera att av samma skäl är alla konventionella konfigurationsstabila flygplan konstruerade med negativ svävlyft.

Aside

A not unheard-of cause of air accident for small commercial planes is pilots ignoring the loading specifications in order to please a customer. If the positioning of the load puts the C of G too far back, the plane becomes unstable. This may result in an unrecoverable spin.

    
svaret ges 20.07.2015 14:27