Första färgfilm för att använda flimrande och slammande dörrtrödet?

0

Skräckfilmer visar ofta flimmer av ljus och slammande dörrar för att indikera närvaron av övernaturliga spöken och så vidare.

Vilken var den första färgfilmen att använda denna trope?

    
uppsättning Rahul 17.11.2017 11:25

0 svar