Vilka temperaturer skulle utväxlingen för växlade turbofans vara onödiga? [stängd]

-2

Om utrustade turbofans var utrustade med materialvetenskapsteknik eller andra tekniska innovationer som skulle tillåta dem att fungera vid högre temperaturer än deras nuvarande mest optimala driftseffektivitet, vid vilken tidpunkt eller temperaturer skulle utbytet bli onödigt?

    
uppsättning securitydude5 11.02.2018 21:46

1 svar

3

Frågan är felaktigt. Gearing har inget att göra med temperaturbegränsning, snarare hastighetsbegränsning. Turbiner är mest effektiva när köra snabbt, fläktar är mest effektiva när de går långsamt. I en vanlig motor tvingas fläkten och LPT att springa med samma hastighet. Så det finns alltid en avvägning. Vanligtvis är LPT tvungen att springa mycket långsammare än optimalt. Till exempel, jämför PW1100G med LEAP-1A. LEAP har en 7-stegs LPT, men PW1100G har bara en 3-stegs LPT. I ordord, eftersom det går att springa fortare, är varje steg i PW1100G cirka 2x effektivare än ett LEAP LPT-stadium. Därför behöver det bara hälften så många steg att göra samma mängd arbete. Det här är bara en fart sak, inget att göra med temperaturer.

    
svaret ges 12.02.2018 01:06