Vilka är de rättsliga följderna för en turist som går ut ur gas på motorvägen?

54

Det finns många internationella resenärer och turister som gillar att köra bilar på Tysklands autobahn varje dag, några av dem skulle inte vara medvetna om att det är olagligt att köra på gas på motorvägen.

Även om jag har besökt Tyskland två gånger och alltid reste med tåg och bussar, kom jag bara fram efter att ha läst några artiklar som parkerar en bil på motorvägen med en tom tank är olaglig.

Fråga: Vad händer om en turist slår av gas på motorvägen och är inte medveten om tyska motorvägsrätten? Hur hanterar du den här situationen?

Körförare som befinner sig i detta problem är böter? Är straff samma för alla oavsett nationalitet?

    
uppsättning Ali Awan 18.10.2016 13:47

7 svar

67

Det är olagligt att tömma gas på motorvägen enligt tyska StVO (Straßenverkehrsordnung) , vilket är vägtrafikreglerna i Tyskland. Böterna kan vara från € 30 upp till € 70 beroende på fallet.

Anledningen till att det är olagligt är att stopp på motorvägen på grund av otillräcklig bensin kan undvikas och är ett mänskligt fel och därför straffbart.

Normalt stoppar på motorvägen i händelse av en uppdelning har ingen avgift men för att detta kan undvikas och föraren måste se till att det inte händer kostar det pengar.

Det är värt att nämna att om du är medlem i ADAC och kalla dem (motsvarande AA, vägservice) och du har tur och de kommer dit innan någon som polisen kommer dit, kan de sälja dig lite bensin och du kommer ut ur det utan böter från polisen.

Det är under § 18 StVO (Autobahn und Kraftfahrstraße)

Tyska

TBNR / FALL / STRAFE

118178 / Sie hielten auf der Autobahn/Kraftfahr­straße. / 30€
118704 / Sie parkten auf der Autobahn/Kraftfahr­straße. / 70€
118705 / Sie parkten auf der Autobahn/Kraftfahr­straße und gefährdeten dadurch Andere. / 85€
118706 / Sie parkten auf der Autobahn/Kraftfahr­straße. Es kam zum Unfall. / 105€

engelska

TBNR / CASE / FINE

118178 / Stop (< 3 minutes) on the highway / €30
118704 / Parking (> 3 minutes) on the highway / €70
118705 / Parking (> 3 minutes) on the highway and putting others into danger / €85
118706 / Parking (> 3 minutes) on the highway with a following accident / €105

Det är värt att nämna att det inte finns någon skillnad mellan turister eller lokalbefolkningen i det fallet, vilket innebär att någon kommer att straffas.

Källa

    
svaret ges 18.10.2016 13:59
49

Som Klettseb redan skrev i sitt svar, kan du faktiskt få böter för att han slutar använda bränsle i Tyskland, men hans förklaring till rättslig grund och förteckning över förväntade böter är felaktigt.

För att undvika olika tolkningar av de kollokvivalenta termerna "halten" (stopp) och parken (park), använder tyska trafiklagen smala och exakta definitioner:

Halten ist eine gewollte Fahrtunterbrechung, die nicht durch die Verkehrslage oder eine Anordnung veranlaßt ist. VwV-StVO § 12 (1)

Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten hält, der parkt. StVO § 12 (2)

Översatt till engelska:

Stopping is an intentional interruption of the ride not caused by traffic circumstances or command.

Whoever leaves his vehicle or stops for more than 3 minutes is parking.

Som du kan se är båda termerna avsiktliga åtgärder. Om ditt fordon slutar röra sig på grund av någon oavsiktlig omständighet, är du enligt definitionen av tysk trafikrätt varken "stopp" eller "parkering".

Bortskaffande av bränsle är i stället böter som brott mot StVO § 23. En fordonsoperatör förväntas försäkra sig om att fordonet som han arbetar är i ett lämpligt tekniskt tillstånd för den avsedda ritten och rinnande gas anses vara en kränkning av detta krav. Den vanliga bötesbeloppet är 25 euro (TBNR 123112), men det kan ökas till 80 € (TBNR 123600) om du väsentligt försämrar trafiksäkerheten eller till 120 euro (TBNR 123601) om du orsakar en olycka.

    
svaret ges 18.10.2016 18:33
9

Frågorna från OP är:

 • What happens if a tourist runs out of gas on the autobahn and not aware of German autobahn law, how to cope with this situation?

 • Drivers finding themselves in this predicament can be subject to fines?

 • Penalty is same for everyone regardless of nationality?

 • Den viktigaste punkten är naturligtvis den latinska frasen ignorantia legis non excusat - inte veta om en lag ursäkta inte och hindrar inte straff (på tyska uttrycks ofta citatet " Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ", som uttryckligen innefattar straffet). Detta är också relevant för överträdelser och de flesta "olagliga" saker som är relevanta för förare och körning är överträdelser. § 11 i Ordnungswidrigkeitsgesetz (OWiG, överträdelse lag) läser:

  § 11 Irrtum

 • Wer bei Begehung einer Handlung einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Möglichkeit der Ahndung wegen fahrlässigen Handelns bleibt unberührt.
 • Fehlt dem Täter bei Begehung der Handlung die Einsicht, etwas Unerlaubtes zu tun, namentlich weil er das Bestehen oder die Anwendbarkeit einer Rechtsvorschrift nicht kennt, so handelt er nicht vorwerfbar, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte.
 • Låst betyder detta:

 • Who at the time of infraction is not aware of a circumstance that belongs to the offense is not acting with intent. The possibility of penalties due to neglecting behaviour remains.

 • If at the time of infraction the offender does not realise they are doing something illegal because they did not know about the existence or applicability of a regulation, they cannot be penalised if they couldn’t avoid the error.

 • Så vilka punkter gäller faktiskt? För det första finns det § 18 (8) i Straßenverkehrsordnung (StVO, trafikkod), vilket hindrar stopp på motorvägar. Detta inkluderar parkering. Det finns också § 18.9 som förbjuder fotgängare som kommer in på motorvägen. För dessa definierar Bußgeldkatalog (straffkatalog) böterna av € 30 (stopp), € 70 (parkering) och € 10 (gå som fotgängare). Eftersom dessa värden är definierade i bilaga 1, är det inte lämpligt att tillämpa § 11.1 i OWiG.

  (fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten

  § 11.2 gäller om du inte under rimliga omständigheter kunde veta om förekomsten av en sådan lag. Det gäller emellertid inte alls. Eftersom det inte fanns någon speciell hastighet med att hyra en bil / resa till Tyskland, kunde du ha under rimliga omständigheter fått reda på vilken regel som hindrar dig från att stanna på en motorväg och lämna din bil. Du förväntas läsa upp reseföreskrifter innan du går in i ett land. Detta är relaterat till att man måste veta att i Tyskland betyder ett rött trafikljus "stopp" och inte "stoppa", men om du vill göra en högra sväng fortsätt försiktigt ". Så § 11 (2) hjälper dig inte, så många internetkällor inklusive den här staten. I teorin gäller böterna.

  I praktiken har polisen ofta bättre saker att göra än att kolla på en bil som står på sidolinjen. De har all anledning att anta bara en vanlig uppdelning. Eftersom du inte kan undvika en uppdelning om det händer kan du inte betala böter i det fallet. Således är chansen hög att du kommer att komma undan med den. Om du inte förstår polisen ser du påfyllning från din jerrycan - om de får dig att göra det är det mycket troligt att du gör fel. Var beredd på frågan och en bra ursäkt.

  Den bästa (och säkraste) strategin om du stötte på situationen är att ringa en tjänstebil för att dra dig till nästa bensinstation (eller från motorvägen, beroende på vilket som är snabbare - notera att ytterligare böter gäller för att inte lämna motorväg så snart som möjligt vid bogsering). Om man bara är i sikte kan man försöka komma undan med att gå där borta, köpa en 5 liter jerrycan och fylla din bil med det.

  Naturligtvis är den primära strategin inte att lösa in i situationen alls. Varje bensinstation på motorvägen kommer att åtföljas av ett skylt som anger avståndet till nästa, vilket ger dig tillräckligt med tid att bestämma om du vill riskera det. Och det är naturligtvis minst krångel att helt enkelt inte gå in i situationen.

  Ovanstående text borde ha besvarat den första och andra frågan. För det tredje skulle olika böter för olika nationaliteter vara ett brott mot den europeiska antidiskrimineringslagen om europeiska nationaliteter är inblandade. Detta är den viktigaste punkten för att den nuvarande diskuterade vägtullen inte kan genomföras i sin nuvarande form. Oavsett europeisk lagstiftning skulle någon differentiering enligt nationalitet (utom när något bara gäller utländska medborgare i sig) anses vara diskriminerande och sannolikt inte göra det förbi den konstitutionella domstolen. Så ja, i princip är alla böter som är tillämpliga lika för alla oavsett nationalitet.

      
  svaret ges 19.10.2016 17:56
  8

  Den tidigare svarade påpekade att bilister måste ta hand om sitt fordon för att undvika faror, vilket inkluderar att titta på bränslemätaren.

  Som sagt får polisen prioritera hur de hanterar mindre överträdelser om det finns för många att hantera, och alla tyska polisstyrkor har problem med ackumulerad övertid. Så de kan bestämma att ignorera överträdelsen. Eller de kanske inte.

      
  svaret ges 18.10.2016 19:10
  5

  Grundläggande antagandet av frågan tycks vara att tysk (eller någon annan) lag skiljer mellan turister och andra ämnen.

  Jag är inte medveten om något land med en sådan distinktion.

  Naturligtvis kan den faktiska verkställigheten av en viss lag skilja sig från en turist, men det sker inte på lagens nivå.

      
  svaret ges 19.10.2016 09:48
  5

  Straffet är detsamma för alla, oavsett deras nationalitet.

  Men i praktiken är beslutet om huruvida man ska verkställa straffet upp till polisens på platsen. För en mindre infraktion så här beror det verkligen på deras humör så mycket som något annat. Vissa poliser skulle tendera att vara mer lätta mot utlänningar. vissa kanske tenderar att vara mindre lindriga. Som alltid är det bästa sättet att vara artigt och ursäktande.

  Hur som helst, vilken ursäkt kan du ge? "Jag skulle inte ha slutat bränna om jag visste att det var olagligt"? Det övertygar inte alls!

      
  svaret ges 19.10.2016 16:09
  5

  Jag skulle vilja ta itu med möjligheten att gå ur gas på den tyska motorvägen, eftersom ingen tycks inkludera detta i sina svar och de flesta kommentarer har tagits bort.

  Risken för att du går ur gas på tyska vägar är mycket liten. Var bara uppmärksam när du kör och få gas tidigt. Varje bensinstation längs motorvägarna har ett tecken som säger hur lång tid det tar innan du möter en annan bensinstation. Detta var du kan avgöra om du inte behöver sluta just nu eller senare på resan.

  Så efter min mening är en bra andra fråga; "Hur troligt är det att jag kommer slut på gas på den tyska motorvägen?" och mitt svar på det är: Mycket osannolikt, om du uppmärksammar och inte väntar till sista stund för att tanka .

      
  svaret ges 19.10.2016 16:46