How interagerar Creative med Levitys första tierförmåga?

1

En av mina spelare valde Creative Spinner som Entertains för sin karaktär. Nu undrar vi huruvida oförmågan från Creative - "Skillnaden i alla uppgifter relaterade till trevlig social interaktion är ett steg högre för dig" - avbryter den första Tier-förmågan Levity ("Du är utbildad i alla sociala interaktioner andra än de som involverar tvång eller hot").

Det känns som om det borde vara möjligt att vara både kreativ och underhållande samtidigt. Å andra sidan avlägsnande av dessa funktionshinder kan göra sakerna lite "overpowered" (om det finns något sådant i ett historia-centrerat spel) eller obalanserad.

Just nu tänker jag göra dessa bonusar mer situationella - t.ex. mer underhållande när den är i strålkastaren men mer kreativ när den är utanför - men jag fruktar att det kan göra det svårt för spelaren att bedöma sina förmågor i en given situation och ge för mycket utrymme för godtyckliga beslut.

    
uppsättning milgner 01.04.2015 21:30

1 svar

3

Båda sidan 45 i The Strange Corebook och sidan 47 i Numenera Corebook-läget

If you become skilled at a task that you have an inability with, they cancel out.

Så jag skulle vilja säga att slutresultatet av det här regleringsintervallet är att spelaren inte är utbildad i sociala interaktioner som är trevliga eller som involverar tvång eller hot. Så de skulle utbildas i, till exempel sociala interaktioner som bluffning.

    
svaret ges 01.04.2015 23:45