Varför hett pack när raw pack är lika snabbt?

3

För att plocka ett exempel ger den här grönbönsburkrecepten samma behandlingstider för både heta och rå pack. Förmodligen även med råpack, är 20-25 minuters bearbetningstid tillräckligt för att noggrant laga bönorna. Varför skulle du laga dem dessutom först? Är det bara för personer som gillar väldigt välskötta grönsaker?

    
uppsättning Cascabel 01.08.2013 22:23

1 svar

3

Enligt Välj ditt eget , är det främsta orsaken att i rå packning introduceras mer luft i burken. Detta kan leda till missfärgning över tiden, vilket är en estetisk fråga, snarare än en säkerhetsfråga.

När det gäller varmpackning beskriver de fördelarna:

This practice helps to remove air from food tissues, shrinks food, helps keep the food from floating in the jars, increases vacuum in sealed jars, and improves shelf life. Preshrinking food also permits filling more food into each jar.

De ger följande riktlinjer angående vilken metod som ska användas:

  • Use the hot-pack method, especially with acid foods to be processed in boiling water rather than a pressure canning method.
  • The Raw pack method is fine for pickles and for vegetables to be processed in a pressure canner.

Se även: National Center for Home Preservation som beskriver skillnader, fördelar och resonemang i stor detalj .

    
svaret ges 01.08.2013 22:33