Voltage Släpp mellan W1 och Rc-ledningar

1

Jag har nyligen konverterat från olja till gas. En av mina zoner arbetar inte längre efter konvertering (det fungerade, då fungerade ingenting och sedan efter att de bytte ut en defekt enhet på pannan fungerade det inte men andra zoner fungerade). Rörmokaren sa att det troligen är tråden mellan termostaten och systemet och systemet. Här är en bild av vad termostaten sätter upp är:

Medenvoltmeterkanjagmäta~28VmellanRcochGochY1menfårbaraungefär16V(någotunder)förW1ochRc.Vadkanorsakadettahärspänningsfallet?PådeandratvåtermostatenläserRhochW1-kablarna~28V.Såhärserledningarnautpåpannanfördenzonen:

DukanseattdetfinnsenextratrådsomärtäcktavtejpsomtillfälligtärmycketnärafärgtillW1-kabeln.Detärocksådenendazonensomhardenextratråden.Allaandraområdengördetinte.Närjaggörenvoltavläsningmellandeblåochgulakapslarnaibilden,fårjag~28Vnärtermostatensägervärme.Närjaggördetmellandentejpadeochdengulafårjagungefär~58V.Vadärdendärledningen?Skajagkopplainden?Ärdetendelavproblemet?

Redigeramerbildbaseratpåfråganedan:

    
uppsättning Irina M. 03.10.2017 05:48

0 svar