Varför har vissa flygfält inte en stigning för LPV?

5

Kan någon ge råd till varför för vissa flygfält finns det minsta tillvägagångssätt för stigning av stigningsgrad för LNAV med ingen för LPV, medan på andra flygfält finns minsta tillvägagångssätt för stigning av stigning för både LPV och LNAV?

Detta är ett utdrag ur plattan för Campbeltown - EGEC.

FörandraflygfältgesMPA-gradienterocksåförLPVochLNAVsomIslay-EGPI,somvisasnedan.

    
uppsättning andy-m 14.06.2018 17:14

1 svar

5

När det inte anges, betyder det att det nominella värdet är 2,5%, dvs för det första exemplet är LPV-stigningsgradienten 2,5%. När en ytterligare OCA / H publiceras, publiceras sedan OCA / H och gradientvärdena (andra exemplet).

Från PANS-OPS:

6.2.2.2 Climb gradient in the intermediate phase. The nominal climb gradient (tan Z) of the missed approach surface is 2.5 per cent.

6.2.2.3.2 The OCA/H for the nominal 2.5 per cent must always be published on the instrument approach chart. If additional gradients are specified in the construction of the missed approach procedure, they and their associated OCA/H values must be published as alternative options.

    
svaret ges 17.06.2018 09:18