Hur hanterar V 22 Osprey sådana höga rotorhastigheter utan chockvågor?

2

Jag läste någonstans att ingenjörerna presenterade en genial lösning på rotorspetschockwaveproblemet, förutom att artikeln inte uttryckligen nämnde det.

Så, vet någon faktiskt om en sådan lösning ens existerar? Och om ja, vad är det?

    
uppsättning Arth Patel 14.04.2018 06:37

1 svar

5

Ospreymotorerna driver rotorerna vid 412 RPM i heli-läge eller 333 RPM i framåtriktat läge, enligt detta Artikel . Med en rotorradie på 5,8 m sätter spetshastigheten vid 250 m / s, eller cirka 75% ljudets hastighet, vid högre varvtal. Så de är inte nära supersoniska men för att bladen är tillräckligt korta.

Men det finns möjlighet att minska bladlängden för högre framåtriktning och varvtal, och det finns forskning om hur man gör det är möjligt on-the-fly :

Helicopter performance depends on the length of the rotor blades. For heavy lifting, a large rotor works best, but short blades reduce drag and ultimately allow for higher maximum speeds. Farhan Gandhi, a Penn State University professor of aerospace engineering, has devised an elegant, simple way to achieve both configurations in the same aircraft, using the same rotor.

    
svaret ges 14.04.2018 11:57