Do Centurionsna någonsin komma tillbaka till jorden?

7

När det gäller den nya Battlestar Galactica-serien,

In the last episode, the humans and the "nice" cylons find Earth and decide to start anew. They let the Centurions (toasters) go and give them the base ship. However, is it known if they ever come back and the cycle begins all over again?

uppsättning n0pe 02.04.2012 05:16

1 svar

8

I'm pretty sure the the Centurions never return to Earth.

Historia cykeln kräver ganska mycket att människor återuppfinner sig Cylonerna om och om igen så att vi kan uppleva hubris att alla moderna scifi verkar tro att vi behöver.

    
svaret ges 02.04.2012 06:15