Can en FAA "Letter of Authorization" används när det inte finns några piloter som är aktuella på typtypen?

2

En pilot har flera typbehörigheter och vill träna för ett annat flygplan (t.ex. DC-4) som finns på sitt Del 125-certifikat. Tyvärr finns det inga tillgängliga piloter med valuta på denna flygplans typ, men vissa har betyg.

Kan FAA godkänna ett "godkännandebrev" för att piloten ska träna utifrån hans andra typbehörigheter? Eller kan FAA utfärda ett godkännandebrev till en pilot med lämplig typbehörighet som ska användas som träningsinstruktör?

FAA har idag några undersökare som kan utfärda typtypen för detta flygplan, men har förfallit valutakravet. Därför är frågan en av träning och hur man får den; inte det faktiska tillägget av den rating som de kan ge.

    
uppsättning Loren 15.04.2018 00:45

1 svar

0

Om jag förstår frågan korrekt,

Kanske

FAA beskriver en kursplan för generell typbehörighet i denna AC som är värt att gå genom att det beskrivs vilken träning som potentiellt kan krävas för typcertifieringen,

FAA FAR 61.31 tillåter ett undantag

§ 61.31 Type rating requirements, additional training, and authorization requirements.

(b)Authorization in lieu of a type rating. A person may be authorized to operate without a type rating for up to 60 days an aircraft requiring a type rating, provided -

(1) The Administrator has authorized the flight or series of flights;

(2) The Administrator has determined that an equivalent level of
 safety can be achieved through the operating limitations on the
 authorization;

(3) The person shows that compliance with paragraph (a) of this
 section is impracticable for the flight or series of flights; and

(4) The flight -

   (i) Involves only a ferry flight, training flight, test flight, or
   practical test for a pilot certificate or rating;

   (ii) Is within the United States;

   (iii) Does not involve operations for compensation or hire unless the
    compensation or hire involves payment for the use of the aircraft for
    training or taking a practical test; and

   (iv) Involves only the carriage of flight crewmembers considered
     essential for the flight.

(5) If the flight or series of flights cannot be accomplished within
  the time limit of the authorization, the Administrator may authorize
  an additional period of up to 60 days to accomplish the flight or
  series of flights.

Avsnitt 3 är den viktiga. Du skulle behöva visa att det är "opraktiskt" för att du ska få typbehörigheten med undantag för att använda flygplanet och flyga den nödvändiga träningstiden.

Du kan också ha en sammansatt fråga om att behöva en andra besättningsmedlem som är inskriven i flygplanet och kan tillhandahålla utbildnings- / sampilottsuppgifter. Vidare kan du inte göra några kommersiella operationer medan du gör det så du behöver en tom DC-4 och mycket tid (läs pengar) för att flyga den. Tänk på att du kanske bara har 60 dagar att utföra all träning också eller du måste få en förlängning på avstående.

Bara en allmän anteckning. Dessa situationer är ofta bäst lämpade för en luftfartsadvokat som har erfarenhet hantera FSDO . Det skulle vara klokt i detta fall att söka hjälp av någon sådan. Du kanske också vill leta efter fjärrträning om det finns en annan operativ DC-4 som flyger någon annanstans och ett arrangemang kan göras för att du ska träna med dem under en tid som situationen kan på lång sikt vara enklare.

    
svaret ges 15.04.2018 21:45