Mikrofilens primära koppling aktiveras inte

0

Jag bytte omkopplaren. Problemet är att plaststycket som ska ligga på det när spärren inte trycks ned är inte tillräckligt stor för att trycka ned strömbrytaren. Jag får känslan av att något saknas, som en vår. Genom att trycka på spärren trycks plasten upp, men frigör spärren och stänger dörren. Tryck inte på brytaren nedåt. Jag är frestad att lägga en vikt på toppen av plasten, men det är ett MacGyver-svar och om man hade fallit, är jag säker på att jag skulle se den. (Ja, monteringsskruven saknas i den här bilden, jag undrar om jag på något sätt fick omkopplarens montering sak tillbaka.)

    
uppsättning bproffit 15.02.2018 16:32

0 svar