Ingen jordkabel i några behållare i mitt hem 2 tråd bara [duplicat]

0

Ingen jordledning för 3-prong receptet. Tester säger öppen mark. Jag måste slipa alla behållare i mitt hus för att klara inspektionen. Vad är den bästa och billigaste lösningen? Tack

    
uppsättning Robert 29.09.2015 05:07

1 svar

0

"Bästa" och "låga kostnader" är motsägelsefulla. Den "bästa" skulle vara att köra rätt ledning direkt från panelen (såväl som korrekt jordning av panelen om den inte redan är). Det enda alternativet "låg kostnad" skulle vara om panelen är korrekt jordad och där BX-kabel springer från panelen till den behållaren. Då bör lådan för behållaren vara jordad av den BX och en jordledning till lådan skulle vara acceptabel.

    
svaret ges 29.09.2015 15:59