How kan jag hantera en värmepumpens kondensator som producerar mycket vatten?

2

Värmepumpar ersattes 2017. Nord-Florida har haft måttligt kallt väder (50-60 grader F) nyligen. Jag märkte vatten under en av enheterna.

  • Är vattenpoolen normal? Om ja, varför?
  • Om ja, vad kan man göra om vattenpoolen?

    
uppsättning gatorback 07.01.2019 16:15

1 svar

2

Värmepumpar är i grunden där du vrider kylprocessen i din HVAC. Normalt tar kompressorn det expanderade heta kylmediet och kör det genom spolarna för att kyla ner det, innan det skickas in i kompressorn, där det komprimeras och rörs in i fläkten, där det får expanderas (gaser svalna när de expanderar) och blir heta .

En värmepump reverserar denna process genom att skicka det komprimerade kylmediet tillbaka genom spolarna. Så dina spolar expanderar gasen och därmed kyler utsidan för att få värme inuti. Vad du ser är den normala biprodukten av denna process: kondensat. I många fall är det faktiskt en avfrostning eftersom de yttre spolarna blir ganska kalla (och Nord Florida har blivit mättat med regn så sent, att luftfuktigheten är ganska hög).

Det enda jag kunde tänka på för att kontrollera detta skulle vara att installera en varmvattenberedare under och rör kondensatet någon annanstans. Du behöver förmodligen bygga något annat för att hålla enheten på plats, eftersom den är skruvad på dynan.

    
svaret ges 07.01.2019 16:34