Vilka namnen på medaljerna gavs ut i Star Wars och vad skrevs på dem?

5

I slutet av 1977-filmen "Star Wars: A New Hope" presenteras Luke, Han och Chewie med medaljer framför en stor publik av Princess Leia.

Vad var medaljerna? (Valor medalj, etc.?) Hade de något skrivet i dem?

    
uppsättning JMFB 12.09.2015 06:10

1 svar

7

SomdetsespådennaskärmdumpfrånslutetavEttnytthopp(klickaförattförstoradet)skrivsingentingpåmedalj.

Härärennärbildsgrafikavmedalj:

Enligt Wookiepedia heter den här medaljen "Medal of Bravery" .

Om du jämför Han's medalj till Peter Griffin, kommer du att finna att Family Guy lyckades göra en ganska trogen version av det:

    
svaret ges 12.09.2015 06:21