Vilka faktorer är inblandade vid bestämning av spridningsfördröjning av momentfördelning?

1

Hur antar jag att jag har en känd $ C_M $ (pitching moment coefficient), $ C_L ^ {'} $ (lyft per enhet spänning) och vinge geometri?

Vilken punkt på aerofoilens avsnitt skulle jag ta en stund om?

Skulle vikten av en propulsiv producera ett stigande ögonblick och därmed påverka fördjupningsfördelningen?

    
uppsättning aerodokuu 30.01.2017 19:53

1 svar

1

För att kunna svara på den här frågan måste du veta detaljerad konstruktion av vingen. I synnerhet är det elastiska centret för varje vingsektion viktigt. Ett enkelt sätt att hitta det skulle vara att skära en kartong i vingens tvärsnitt. Justera den lokala tjockleken enligt skivans tjocklek. Hitta nu tyngdpunkten för denna kartong, och du vet var det elastiska centret är. Observera att detta endast fungerar för en sluten torsionslåda; öppna sektioner tenderar att ha sitt elastiska centrum utanför sin omkrets.

Gratisordboken har denna definition för det elastiska centret:

A point within a wing section at which application of a concentrated load will cause the wing to deflect without rotation. This is the point in the wing section at which rotation will occur when the wing is subjected to a twist.

Nu måste du beräkna avståndet mellan det elastiska centret och kvartpunkten, varigenom tonkoefficienten definieras. Detta multipliceras med den lokala höjningskoefficienten, vilket ger dig det offset-moment som du behöver lägga till tonhöjdsmomentet för att beräkna det totala momentet som vrider vingen.

Which point on the section of the aerofoil would I take moments about?

Det beror på vilka ögonblick du vill veta. Aerodynamiska moment definieras runt kvartpunkten. Om du vill beräkna vingeens aeroelastiska vridning måste du använda det elastiska centret.

Would the weight of an engine produce a pitching moment and hence affect the pitching moment distribution?

Massor producerar stunder som beror på belastningsfaktor medan aerodynamiska krafter beror på dynamiskt tryck. Ja, du måste lägga till massor och deras ögonblick runt det elastiska centret, och du måste göra det separat för varje hastighet där du gör beräkningen.

    
svaret ges 30.01.2017 21:33