Board ovanpå datorns skrivbordslådor som blockerar 2 kamslussar, eftersom de inte är felaktigt installerade upp och ner. Smashing och borttagning av brädans orsak instabilitet?

0

Jag demonterar en datordisk för ett drag.

Jagtrorattborttagningavkamslåsarnaskulletabortskrivbordetsövredel.

Problemetärattdetfinnsettbrädeovanpålådornasomblockerar2kamslussareftersombrädetvarfelaktigtinstalleratuppochnerförlängesedan.

Styrelsenskaseutsåhär(tornsidan):

Om jag inte kan ta reda på hur jag fortsätter kommer jag att krossa och ta bort brädan på höger sida, orsaka instabilitet i mitt skrivbord?

    
uppsättning Jeff Kang 06.11.2015 19:06

1 svar

1

Bara roterande kamslåsarna ska låta dig ta bort toppen, de behöver inte dras ut för att lossa kameralåset på toppen. Du kan använda en tunn slits skruvmejsel för att rotera dem trots att de är blockerade från borttagning. Ta sedan av toppen och när du lägger den ihop, se till att du inte gör samma misstag.

    
svaret ges 06.11.2015 19:31