Kan jag resa till Polen till min man utan Schengenvisum eller uppehållskort?

8

Jag är en sydafrikansk bosatt i Storbritannien med min man som är polsk. Min visum har upphört redan, och jag har inte ansökt om mitt hemvistkort än.

Min man har rest till Polen för att vara med sin familj till jul. Skulle jag kunna resa till Polen för att träffa honom där utan att ha mitt hemvistkort? Jag fick veta av en vän att jag kunde resa om jag har mitt äktenskapsintyg till hands: finns det någon sanning i det?

    
uppsättning Lyndall 10.12.2015 01:25

1 svar

8

Kort sagt, nej, men du borde kunna få en Schengenvisum utan kostnad och snabbt.

Sydafrikaner kräver visum för att komma in i Schengenområdet. Visamedborgare är undantagna från detta krav om de har ett uppehållskort som indikerar att de är familjemedlemmar till en EU / EES-medborgare.

Familjemedlemmar utan sådant kort har fortfarande rätten till fri rörlighet enligt EU-lagstiftningen, när de reser med eller ansluter sig till deras EU / EES-familjemedlem, förutom att de fortfarande behöver visum.

Eftersom du inte har det kortet ännu behöver du ett visum.

Visumet ska utfärdas kostnadsfritt och genom en snabbare process. Din bästa åtgärd är därför troligen att ansöka om visering vid polska konsulatet.

    
svaret ges 10.12.2015 01:34