Hvis en halva en stor varelse kropp faller på två rutor, vad händer?

8

I vår spelsession knackade en Minotaur Warden en stor Mooncalf ut ur luften på kanten av en klippa.

Halvdelen av varelsen ligger på kanten och den andra halvan är över sidan. De vänstra 2 rutorna är över marken och de andra 2 är över luften.

Faller varelsen, kan den stora varelsen fungera normalt?

    
uppsättning Mark Rogers 20.08.2012 04:20

1 svar

10

Varelsen stannar stående så länge den har 1 kvadrat i sig själv fortfarande på land.

Reglerna om faller finns på sidan 209 i Regelkompendiet

On the creature's next turn, it must either move to an unoccupied space that is at least as large as it is or squeeze if it wants to remain on the edge of the drop.

    
svaret ges 20.08.2012 04:23