Slate tak utan kantklipp

0

Jag tittar på att köpa ett modernt (2006) hus i Storbritannien som har ett skiffertak. Det har redan ett par brutna skiffer, och det har föreslagits att eftersom skifferna vid kanten av taket inte klipps ner, kommer det att leda till fler problem eftersom skifferna är benägna att flytta sig något i vinden.

Är frånvaron av skarvklämmor som tyder på dålig design, och skulle det vara meningslöst att tänka på eftermontering av dem? Initial utredning tyder på att detta kan vara ganska arbetskrävande jobb.

    
uppsättning Sean Houlihane 16.09.2018 14:31

0 svar