International Driving Permit utfärdad i Indien, gäller i USA eller inte?

2

Jag har IDP utfärdad av RTO, Gujarat. Jag vill veta om detta är giltigt i USA. Jag hörde att det kan variera per stat. Jag är i Florida, så tillåter Florida staten en IDP utfärdad i Indien eller inte?

    
uppsättning Lafada 22.12.2014 17:14

1 svar

7

IDP är endast giltigt tillsammans med ett vanligt körkort. Det kan vara nödvändigt eller inte, men det ersätter inte den ursprungliga licensen. I Florida är det faktiskt inte nödvändigt att ha en IDP längre .

Så den verkliga frågan är huruvida din ursprungliga licens är erkänd i relevant jurisdiktion. Tydligen tillåter alla licenser från länder som ingår i 1949 års Genèvekonvention om vägtrafik (vilket Indien är) att turister till kör i USA . Så du borde ha det bra, åtminstone om du bara besöker en kort stund.

    
svaret ges 22.12.2014 18:08