Vad ordning tas individuella attacker in under en full attack-åtgärd, och skiljer sig det mellan utgåvor?

11

Vilka regler gäller för den ordning i vilken enskilda attacker tas under en fullständig attackåtgärd i D & D 3.0, 3.5 och Pathfinder?

Jag är särskilt intresserad av RAW-krav på den ordning i vilken dina iterativa attacker och off-hand-attacker måste analyseras. Information om några vanliga ytterligare attacker (t.ex. från klyvning eller brådska) skulle också vara lämpligt.

Tänk på exempel på dessa tre angreppskällor i 3.5 (per d20srd.com):

Bonus för basattack

A second attack is gained when a base attack bonus reaches +6, a third with a base attack bonus of +11 or higher, and a fourth with a base attack bonus of +16 or higher.

Tvåvapenstridighet

If you wield a second weapon in your off hand, you can get one extra attack per round with that weapon.

Förbättrad kamp mot två vapen

If you wield a second weapon in your off hand, you can get one extra attack per round with that weapon.

Haste

When making a full attack action, a hasted creature may make one extra attack with any weapon he is holding.

Så för 3,5, betrakta en karaktär med två dolkar, en BAB av 6 som feat, och med effekterna av brådska: de har fem attacker från tre "källor" (BAB, TWF, skynda). I vilken ordning kan spelaren ta dessa attacker? Är de fria att välja vilken ordning som helst, eller strängt högt till låg total attack-bonus (om så är fallet, hur löses banden?) Eller BAB i ordning (samma fråga om band) eller lösa varje attack "source" i ordning men beställa källor som önskat eller något annat?

Hur ändras det då mellan D & D 3.0, D & D 3.5 och Pathfinder?

    
uppsättning fectin 21.12.2015 19:22

1 svar

11

Alla 3-spelmandat som gör attacker från högsta basattackbonus till lägsta

Spelarens handbok (2000) för Dungeons and Dragons, tredje utgåvan på Full Attack säger

If you get multiple attacks based on your base attack bonus, you must make the attacks in order from highest bonus to lowest. If you are using two weapons, you can strike with either weapon first. If you are using a double weapon, you can strike with either part of the weapon first. (124)

Spelarens handbok (2012) för Dungeons and Dragons 3.5 på Full Attack säger

If you get multiple attacks because your base attack bonus is high enough, you must make your attacks the attacks in order from highest bonus to lowest. If you are using two weapons, you can strike with either weapon first. If you are using a double weapon, you can strike with either part of the weapon first. (143)

I den 4: e utgåvan av Pathfinder Rollspelande spelkärnaregelbok (2010) upprepas sistnämnda ordentligt på Full Attack (187).

Således, utan ytterligare vägledning, förefaller det rimligt att spelaren väljer ordningen för hans karaktärsattacker om två eller flera attacker är bundna för samma basattackbonus (till exempel när man bär två vapen). Spelaren kan emellertid inte välja attackerna som görs på mindre än basattackbonusen (t.ex. den extra angreppen på +1 från en basangreppsbonus på +6) till efter attacker har gjorts på full basangreppsbonus.

Tecknet D & D 3.5 med en basangreppsbonus på +6, prestationerna Tvåvapenstridande och Förbättrad tvåvapenstridighet och påverkad av stavningen haste tar den fullständiga attackåtgärden gör 1 attack med sitt primära vapen vid sin fulla basattackbonus, 1 angrepp med hans off-hand vapen vid sin fulla basattackbonus och 1 attack med antingen vapnet vid sin fulla basattackbonus och karaktären kan göra dessa attacker i valfri ordning. Han gör sedan 1 angrepp med sitt primära vapen vid sin basattack bonus -5 och 1 angrepp med hans off-hand vapen vid sin basattack bonus -5, och kan göra dessa attacker i vilken ordning som helst.

    
svaret ges 21.12.2015 21:59