How att installera en AC konsol utan en vindruteträd

0

Dessa anvisningar kallar förankring av AC-fäste till fönsterbrädan, precis där den möter avföringen:

Minafönsterhardockintedenhärlayouten,dethärärenbildavvadminserut:

Hur ska jag bifoga detta? Anvisningarna hjälper mig inte med den här typen av fönsterbrädan.

    
uppsättning tlehman 21.04.2018 06:21

0 svar