Vilka metoder för montering av ljusarmatur i mitten av rummet, med svarv och gipsloft?

1

Vilka alternativ finns det för att springa elektriskt i mitten av ett svarv och gipsloft?

Mitt rum är ca 9 'med 9' med ett golv. Bjälkarna löper öst-väst, och vredet går nord-syd.

Alla alternativ är besvärliga, eftersom taket fortfarande är på plats.

Söder om detta rum är en promenad i oavslutat källarområde som kan användas för tillträde:

Endelbrainformationärhär,menintespecifikförsvarvtakenstak: Hur kan jag installera en armatur i taket på ett färdigt rum?

    
uppsättning Bryce 02.03.2018 09:15

1 svar

1

Det finns två alternativ som inte involverar borrhål i bjälkar och fisketråd:

  • Skär försiktigt ut en hel svarv. Betygsätt båda sidorna av gipset och sjunka alltid hela remsan. Notera varje bälte, kör tråden och montera metallplåtar.

  • Samma som den första, förutom att använda en 2-hålsåg vid varje sträng och ta bort endast 2 "av gips och trä. Notera stången som ovan.

Innan du börjar, undersök ämnet av snedställande regler ... mitt på en golvbalk på botten är i spänning, och inte det bästa stället för ett snäpp.

    
svaret ges 02.03.2018 09:29