Första historia för att beskriva kannibalism i ett futuristiskt samhälle?

4

Vad är den första sci-fi-historien (om någon) för att beskriva hur kannibalismen skulle se ut i ett futuristiskt samhälle?

    
uppsättning Geremia 04.10.2016 00:50

0 svar