Kan inte få ljustäckning av badrummet!

2

Vi har försökt vrida på båda hållen, dra osv. Inga skruvar är synliga. Förlåt för hemskt foto, det är nu svart i badrummet nu!

    
uppsättning Jemma 11.11.2018 21:24

3 svar

5

Jag ser vad som förefaller vara trådar överst på locket / diffusorn. En vridning moturs skulle ta bort den. Jag ser även lack- och gipsmudder som kan hindra dig från att vrida diffusorn.

    
svaret ges 11.11.2018 21:39
3

Glasdelen ska skruvas av från metalldelen.

Om det är fast, försök med att tappa glaset skarpt (så hårt som du vågar!) med handtaget på en stor skruvmejsel eller något liknande, medan du försöker vrida den.

Det kan hjälpa till att linda något som ett läderbälte tätt runt glaset, för att ta hand om det hela vägen.

Var försiktig om det verkar som om du skruvar av metalldelen från taket. Om det börjar hända finns det en chans att du kortslut kabeldragningen inuti och köra brytaren på ditt husljus när du försöker slå på den här.

    
svaret ges 11.11.2018 22:40
2

Försök att vrida den moturs i stället för medurs så som någon föreslog tidigare. Försök också få glaset först och sedan resten. Det verkar som om du bara har problem med taket :( Om det är fast, kan du försöka skjuta ut det med något platt och skarp. Kanske kan en kniv få den att röra sig?

    
svaret ges 12.11.2018 03:25