Single poljusbrytare med levande ledning som inte avslutas

1

Jag försöker byta ut en vanlig enpolig lampbrytare med smart ljusbrytare och jag finner att den svarta ledningen kommer från källa till brytare men den slutar inte, den går upp till taket. Jag stannade här eftersom det inte var vettigt. Kan jag få hjälp om vad som händer här?

    
uppsättning Amir Peracha 15.10.2017 19:57

1 svar

1

Det finns fler saker på den här kretsen

Den svarta tråden som du ser att springa upp i toppen av lådan är en alltid het som enkelt driver mer saker på kretsen, t.ex. behållare eller andra lampor, medan den röda tråden går upp är omkopplad varm till ljusarmaturen denna brytare kontrollerar.

Klipp och skar den vita ledningen till neutralen från smart-switchen - du har 3 vita ledningar under denna mutter. Splice båda svarta trådarna till den alltid heta gå in i smart switchen. Splicka det överkopplade hetet från smartbrytaren till den röda ledningen. Lämna eventuella 3-vägs eller reseparterns terminaler på smart-switchen avstängd eller tappad över.

När det gäller omkopplaren inte passar - måste du finra en enda gångboxförlängare (eller en startruta för ytbanan) på plats och skruva den i lådan och skruva sedan om strömbrytaren till förlängningen. Om extender- eller startboxen är nonmetallic, måste du grilla marken på omkopplaren till en jordskruv på baksidan av lådan.

    
svaret ges 15.10.2017 20:10