Kommer du att gå benägen med att ha lock?

12

Anta att jag spelar en varierad karaktär. Jag står med en allierad mellan mig och mina fiender, som ger "+2 försvar" för täckning. Jag bestämmer mig för att fortsätta att vara benägen. Har jag nu en "+4-försvar", 2 från omslaget och 2 från benägen? Eller är "gå benägen" en "täckbonus" och därför nonstacking med cover bonusen från min allierade?

    
uppsättning GWLlosa 19.01.2011 15:55

2 svar

12

Prone ger dig:

You get a +2 bonus to all defenses against ranged attacks from nonadjacent enemies.

Omslag ger angriparen

-2 Penalty to Attack Rolls (for ranged attacks)

Så mot icke-angränsande varierade attacker har du en +2 bonus för alla försvar och angriparen tar -2 till hans Attack.

Effektivt är dina försvar 4 högre.

    
svaret ges 19.01.2011 16:11
6

Omslaget ger dig inte en +2-bonus för försvar: det pålägger en -2 (anonym) straff för attackerens attackrullar.

Att vara benägen ger dig en +2 (icke namngiven) bonus för att försvara mot ofrivilliga attacker från icke närliggande fiender.

Så, mot en varierad attack från en icke närliggande fiende har du en +2 till alla försvar för att ta omslaget bakom din allierade och angriparen får en -2 för att slå dig eftersom du är benägen .

Som en påminnelse stackar dock icke namngivna bonusar om de inte kommer från samma namngivna spelelement.

    
svaret ges 19.01.2011 16:12

Läs andra frågor om taggar