Det är ett speciellt uttag eller ledningar som behövs vid byte av ett eluttag under en gaspanna.?

6

Utloppet under vår gaspanna som driver fläktarfläkten har en kort inmatning och behöver bytas ut. Jag har bytt ut några vanliga vägguttag och tänkt på att göra den här själv också, men jag är inte säker på om jag behöver ett speciellt uttag eller om det bara är den stora boxaffären som försöker sälja.

Men det här är under en gaspanna jag undrar om det här är bäst att äta kostnaden för en elektriker.

    
uppsättning zk. 05.09.2012 16:57

2 svar

5

Jag har kontrollerat National Electrical Code och det finns inga specifika hänvisningar till behållare installerade nära någon typ av öppen spis. Din största oro är sannolikt värmen som alstras av elden, men det är en oro för ledningsförmågan och har inget att göra med behållaren. Liksom alla behållare som nyligen installerats, skulle behållaren behöva vara AFCI, en ändring i 2008-koden.

    
svaret ges 05.09.2012 18:33
5

Du kan mycket snabbt säga om uttaget är alls speciellt genom att stänga av strömmen till uttaget, ta bort det och inspektera det.

Det verkar ganska osannolikt för mig att utloppet skulle vara speciellt eftersom det inte är nära vattnet, och det ger ström till en fläkt. Annat än att du har korrekt strömstyrka, skulle jag inte tro att det skulle vara några speciella problem här.

    
svaret ges 05.09.2012 18:24