Hur visste Sherlock att det måste finnas en kod för att ringa bort mördarna?

17

I Reichenbach Fall står Sherlock på taket när det blev klart att han måste hoppa och döda sig för att rädda sina vänner. Han börjar då att skratta och vänder sig till Moriarty, för han tänkte att det måste finnas någon kod eller signal för att ringa bort mördarna (förutom att Sherlock dör).

Hur kommer han till denna slutsats?

    
uppsättning rumpel 31.07.2014 21:16

1 svar

21

Det är på grund av Moriartys tidigare rad:

Moriarty: Your death is the only thing that's going to call off the killers. I'm certainly not going to do it.

Det faktum att han sa "Jag kommer verkligen inte att göra det" innebär att han kan göra det, vilket betyder att det finns något Moriarty kan göra för att stoppa dem, till exempel ge ett kodord till Mordarna, som Sherlock påpekar:

[Sherlock begins laughing]

Moriarty: What?! What is it? What did I miss?

Sherlock: You're not going to do it. So the killers can be called off, then there's a recall code or a word or a number.

Att det skulle finnas en kod i stället för att bara ringa ett telefonsamtal beror på att alla mördare är mest sannolikt anställda (eller åtminstone inte nära vänner med Moriarty) och skulle behöva ett sätt att bekräfta att de pratade med honom snarare än någon som hade fått sitt telefonnummer (till exempel polisen).

    
svaret ges 31.07.2014 21:22