Attaching ledning till staket

0

Kan jag bifoga PVC-ledning till en befintlig kedjelänk Jag installerar en lagringsdisk och jag vill inte gräva en grävning

    
uppsättning Verne 06.10.2018 15:25

1 svar

1

Om staketet anses vara en permanent konstruktion som är lämplig för stöd av elektriska ledningar är det sannolikt i ett grått område och med förbehåll för den bestämning som din lokala inspektör gör. Du kan ringa i förväg och fråga.

PVC-ledningen måste stödjas med ett maximalt avstånd mellan stöden bestämd av storleken och typen av ledningen. Exempelvis kan 2 "schema 80 PVC-stöd inte vara mer än 7 meter från varandra. Schema 40 måste närmare, och mindre ledningar måste vara närmare. PVC tenderar att sakta och se ut som helvete om du inte stöder det vid kod maximalt mellan stöd.

Så om inte dina inlägg är väldigt nära eller din ledning är väldigt stor, måste du fästa på kedjelänksdelen av staketet, som kanske inte anses tillräckligt rigid för ledningsstöd eller köra något som unistrut från post till post och bifogas det.

Men det skulle vara en stor smärta och då kan du vara bättre med EMT, som kan spänna över 10 'eller RMC, som med gängade kopplingar kan spänna 12' mellan stöden. Du kan fortfarande behöva lägga några strutar mellan några av inläggen om det finns lådor eller liknande som behöver närmare stöd.

    
svaret ges 06.10.2018 19:32