Vad är skillnaden mellan GVI och DVI?

1

I något underhållsprogram hittade jag några termer som General Visual Inspection (GVI) eller Detaljvisuell inspektion (DVI) eller Detailed Inspection (DTI). Jag vill veta skillnaden mellan dessa typer av inspektioner.

Och vilken typ av inspektion krävs i vilka fall.

    
uppsättning ankon 13.02.2018 09:02

1 svar

1

GVI är generell visuell inspektion och när du gör en GVI måste du vara maximal armlängdsavstånd till området och / eller komponenten du söker efter eventuella defekter.

DVI är detaljerad visuell inspektion, det beror på situationen men vanligtvis använder du ett verktyg som en förstoringsglas för att inspektera området / komponenten.

    
svaret ges 13.02.2018 15:17