Kommer landningsverket att fungera mekaniskt vid total strömförlust?

9

Om det skulle uppstå ett totalt strömavbrott i alla flygplanssystem som motorfel och APU-fel, skulle det vara möjligt att använda mekaniska medel (manuellt) för att öppna landningsväxeldörren och använda landningsväxeln genom mekaniska medel?

Jag vet att det är möjligt att flyga om motorerna misslyckades. Men undrar hur de landar.

    
uppsättning Karthick 12.03.2014 06:53

5 svar

12

Inte ett riktigt exempel, men det här kommer från FAA , inklusive några fina ritningar på sidan 13-20:

The emergency extension system lowers the landing gear if the main power system fails. There are numerous ways in which this is done depending on the size and complexity of the aircraft. Some aircraft have an emergency release handle in the flight deck that is connected through a mechanical linkage to the gear uplocks. When the handle is operated, it releases the uplocks and allows the gear to free-fall to the extended position under the force created by gravity acting upon the gear. Other aircraft use a non-mechanical back-up, such as pneumatic power, to unlatch the gear.

The popular small aircraft retraction system ..... uses a free-fall valve for emergency gear extension. Activated from the flight deck, when the free-fall valve is opened, hydraulic fluid is allowed to flow from the gear-up side of the actuators to the gear-down side of the actuators, independent of the power pack. Pressure holding the gear up is relieved, and the gear extends due to its weight. Air moving past the gear aids in the extension and helps push the gear into the down-and-locked position.

Large and high performance aircraft are equipped with redundant hydraulic systems. This makes emergency extension less common since a different source of hydraulic power can be selected if the gear does not function normally.

In some small aircraft, the design configuration makes emergency extension of the gear by gravity and air loads alone impossible or impractical. Force of some kind must therefore be applied. Manual extension systems, wherein the pilot mechanically cranks the gear into position, are common. Consult the aircraft maintenance manual for all emergency landing gear extension system descriptions of operation, performance standards, and emergency extension tests as required.

    
svaret ges 12.03.2014 08:15
5

Regelboken för flygplansflygplan säger

14 CFR 25.729

c) Emergency operation. There must be an emergency means for extending the landing gear in the event of—

(1) Any reasonably probable failure in the normal retraction system; or

(2) The failure of any single source of hydraulic, electric, or equivalent energy supply.

    
svaret ges 10.07.2014 21:26
2

Nästan alla flygplan har någon sorts backup system för att få växeln ner. På de flygplan som jag ägde de var:

  • Manuella hydraulpumpar trycker på systemet med ett bilhandtag. Du slags pumpade växeln ner. Självklart fungerar det inte för bra om problemet med växelsystemet är en ingen vätska (blåst linje eller tätning).
  • Mekanisk vev (21 svänger för att komma ner, 2 mer att låsa) som körde växlarna om elmotorn dog. Bra träning.
svaret ges 23.07.2014 00:20
2

Den Twin Comanche som jag använde för mitt AMEL-betyg hade en intressant mekanism. Först måste du koppla bort elmotorn, då sätter du fast det här handtaget i ett hål och vrider det så långt du kan. Sedan flyttar du det till ett andra hål (det blir användbart efter det att den första används) och vrider den igen tills den stannar.

Inte något du får försöka tills du behöver det ändå. När du drar urkopplingen krävs det en A & P för att återställa systemet till normal drift.

    
svaret ges 23.07.2014 01:50
2

F-16 har en "nödblåsnings" -reservoar som innehåller ungefär 3 000 psi gasformigt kväve. Att slå en brytare släpper ner detta trycksatt kväve i det hydrauliska systemet som hanterar landningsutrustningen. Ergo, att slå på den växeln kommer att förlänga växeln, även om motorn är avstängd.

Så ja, landningsredskapet kommer fortfarande att fungera vid ett fullständigt strömavbrott. Det har backup-system.

I den äldre A-4 Skyhawk drog landningsutrustningen upp och framåt. Om du skulle kunna få växeldörrarna att öppna, så skulle luftflödet förbi flygplanet under flygningen "dra" växeln ner och bakåt och låsa den i läge. Jag tycker att det är en ganska slick design.

    
svaret ges 18.07.2014 05:30