Add C-kabel för termostat till Goodman-ugnen

0

Jagharlästdeflestainlägghärochharenspecifikfrågaommininstallation.Påbildenkandusedetreblåatrådarnasomkommerutfråntransformatorns24v-sida.EngårtillsidanochänenannanblåtrådäranslutentillmetallenochgårtillAC-enhetenutanför.Mangårupptillvadjagtroräravgasfläkten.Densistaanslutstillkretskortet.Detfinnsocksåen24vHUMskruvpåbrädet.Minfrågaäromjagskulleanslutatill24v-terminalenpåbrädetellerenavledningarnasomskruvasinimetallenbredvidtransformatorn.Tackförnågonhjälp.

    
uppsättning PatM6 10.02.2015 01:33

1 svar

1

Du ska kunna ansluta till någon av de blå ledningarna eller till chassit där transformatorn är bunden. Jag skulle inte använda HUM-terminalen, om du inte har tittat på schematiskt och bestämt att det är anslutet direkt till transformatorn. Om du inkluderar modellnumret eller ett bild på det schematiska. Vi skulle kunna berätta för dig.

Om du levererar en A / C-enhetskontaktor, ugnsplattformen och en avgasfläkt från denna transformator. Det kan hända att du inte har möjlighet att även leverera en termostat. Det kan inte vara något problem alls, men det är något att vara medveten om.

    
svaret ges 10.02.2015 05:30