Varför stoppade ingen Harry och Marv från att jaga Kevin?

2

I hemma 2, när Harry och Marv jagar Kevin runt New York, varför gjorde ingen någonting? Visste någon att två vuxna män jagar en pojke och ser ut som de försöker att bortföra honom? Säkert måste en poliser ha märkt det här och skulle han eller hon inte stoppa dem?

    
uppsättning Luka Keats 08.03.2018 22:41

0 svar